หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 221 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 5 18 10
2 223 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 14 33 28
3 224 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 18 46 29
รวม 37 97 67
164

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.