หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 408 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 5 21 8
2 409 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 10 23 11
3 410 โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 3 2
รวม 17 47 21
68

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.