หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 423 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 16 42 27
2 424 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 4 10 8
3 425 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 17 39 34
รวม 37 91 69
160

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.