หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 078 2.001 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 78
2 079 2.002 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 45
3 080 2.003 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 27
4 081 2.004 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 21
5 082 2.005 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 19
6 083 2.006 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 19
7 084 2.007 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 10
8 085 2.008 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 12
9 086 2.009 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 11
10 087 2.010 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 10 คน/ครู 4 คน 15
11 271 2.011 โครงงานภาษาต่างประเทศ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 36
12 272 2.012 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
13 273 2.013 โครงงานภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
14 274 2.014 สื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 21

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.