หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 247 6.001 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
2 249 6.002 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
3 250 6.003 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
4 252 6.004 สื่อนวัตกรรมครู สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 17

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.