หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 260 10.001 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
2 263 10.002 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
3 265 10.003 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
4 266 10.004 สื่อนวัตกรรมครู ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 16
5 106 10.005 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 11
6 109 10.006 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 13
7 222 10.007 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 10
8 237 10.008 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 12
9 238 10.009 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 15
10 116 10.010 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 20
11 117 10.011 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 17
12 113 10.012 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 4 คน 6
13 114 10.013 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 ทีม 16 คน/ครู 4 คน 13
14 099 10.014 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 100
15 100 10.015 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 104
16 101 10.016 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 43
17 102 10.017 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 27

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.