หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 248 5.001 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 42
2 251 5.002 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
3 253 5.003 โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
4 254 5.004 ตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 71
5 255 5.005 ตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 37
6 256 5.006 สื่อนวัตกรรมครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 16

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.