หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 242 3.001 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 51
2 244 3.002 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 38
3 245 3.003 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
4 246 3.004 สื่อนวัตกรรมครู คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่จำกัด/ครู 1 คน 22

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.