ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปราสาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 83 ทอง 5  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 83 ทอง 5  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 83 ทอง 5  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 83 ทอง 5  
12 โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 83 ทอง 5  
13 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 83 ทอง 5  
14 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 83 ทอง 5  
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 83 ทอง 5  
16 โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 5  
17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 75 เงิน 19  
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 75 เงิน 19  
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 75 เงิน 19  
25 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 19  
26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 19  
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 19  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 19  
29 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 19  
30 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 75 เงิน 19  
31 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 75 เงิน 19  
32 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 19  
33 โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 19  
34 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 19  
35 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75 เงิน 19  
36 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 19  
37 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 19  
38 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 75 เงิน 19  
39 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 19  
40 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 75 เงิน 19  
41 โรงเรียนเทศบาล2(ชุมชนบ้านดุง) เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 19  
42 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 19  
43 โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 19  
44 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 75 เงิน 19  
45 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75 เงิน 19  
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 19  
47 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 19  
48 โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 19  
49 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 19  
50 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 75 เงิน 19  
51 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 75 เงิน 19  
52 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 19  
53 โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 19  
54 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 19  
55 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 19  
56 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 19  
57 โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 75 เงิน 19  
58 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 75 เงิน 19  
59 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 19  
60 โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 19  
61 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75 เงิน 19  
62 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 75 เงิน 19  
63 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 19  
64 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 19  
65 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 19  
66 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 63 ทองแดง 66  
67 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา(เทศบาล3) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 66  
68 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 66  
69 โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 63 ทองแดง 66  
70 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 63 ทองแดง 66  
71 โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 63 ทองแดง 66  
72 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 63 ทองแดง 66  
73 โรงเรียนบ้านหลุบแซง เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 63 ทองแดง 66  
74 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 63 ทองแดง 66  
75 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 63 ทองแดง 66  
76 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 63 ทองแดง 66  
77 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 63 ทองแดง 66  
78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 63 ทองแดง 66  
79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 66  
80 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 66  
81 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 63 ทองแดง 66  
82 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 63 ทองแดง 66  
83 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 63 ทองแดง 66  
84 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 63 ทองแดง 66  
85 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 63 ทองแดง 66  
86 โรงเรียนเทศบาล1ข​ุ​หลุประชาวิทยาคาร เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 63 ทองแดง 66  
87 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 66  
88 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 63 ทองแดง 66  
89 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 63 ทองแดง 66  
90 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 63 ทองแดง 66  
91 โรงเรียนเทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 63 ทองแดง 66  
92 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 66  
93 โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 66  
94 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 63 ทองแดง 66  
95 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 66  
96 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 63 ทองแดง 66  
97 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 63 ทองแดง 66  
98 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - -  
99 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น - -  
100 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน