ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนพันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 72 เงิน 10  
13 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 72 เงิน 10  
14 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 72 เงิน 10  
15 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 65 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 65 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน