ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนพันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 65 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 65 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน