ผลการแข่งขัน ศิลปะ
โครงงาน ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 84.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 81.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน