ผลการแข่งขัน ศิลปะ
โครงงาน ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 91.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 89.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 87.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 86.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 84 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน