ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 85.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกวางโจนศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 79.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 73.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 71.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 70.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 70.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนพังงูพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 69.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 69.33 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 68.67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 67.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 66.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 62.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 61.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 57.33 ชมเชย 26  
27 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 55.67 ชมเชย 27  
28 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 54.67 ชมเชย 28  
29 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - -  
30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน