ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงงาน ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 78.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 69.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 68.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 67.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 67.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 66.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 66.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 65.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 65.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 64.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 64.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 63.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 63.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 62.67 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน