ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงงาน ป.4-ป.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 78.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 78.67 เงิน 15  
18 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 78.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 78.33 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 77.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาล1 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 77.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 77.67 เงิน 24  
27 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 76.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 76.33 เงิน 27  
30 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 76.33 เงิน 27  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 76.33 เงิน 27  
32 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 76 เงิน 32  
35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 75.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 75.67 เงิน 35  
37 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 75.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 75.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 75.33 เงิน 37  
40 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนเทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 40  
42 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 40  
43 โรงเรียนเทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 75 เงิน 40  
44 โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 40  
45 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 74.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 74.67 เงิน 45  
47 โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 74.67 เงิน 45  
48 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 74.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 74.33 เงิน 48  
50 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 74.33 เงิน 48  
51 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 74 เงิน 51  
52 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 74 เงิน 51  
53 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 74 เงิน 51  
54 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 73.67 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 73.33 เงิน 55  
56 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 73.33 เงิน 55  
57 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 72.33 เงิน 57  
58 โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 71.33 เงิน 58  
59 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 68.67 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 68.33 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 68 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 61  
63 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 67.33 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 66.33 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 65.67 ทองแดง 65  
66 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 65.67 ทองแดง 65  
67 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 65 ทองแดง 67  
68 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 65 ทองแดง 67  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน