ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัยธยม ม.1-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 84 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน