ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
วาดภาพระบายสี ปฐมวัย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 75.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 75.33 เงิน 12  
15 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 74.33 เงิน 16  
18 โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 74.33 เงิน 16  
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ บ้านวังหมื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนเทศบาลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์ 74 เงิน 19  
22 โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 73.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 73.67 เงิน 22  
24 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 73.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย 73.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 71.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 68.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 67 ทองแดง 29  
30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 66.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 66.33 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 66.33 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 66.33 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลผักไหม เทศบาลตำบลผักไหม จังหวัดสุรินทร์ 66.33 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 66.33 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 66 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 66 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 66 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 65.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 65.67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 65.67 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 65.67 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 65.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 65.33 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 65.33 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 65.33 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 65.33 ทองแดง 45  
50 โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 65.33 ทองแดง 45  
51 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 65.33 ทองแดง 45  
52 โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 65 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 65 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 65 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนเทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 65 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 65 ทองแดง 52  
59 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 64.67 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 64.67 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 64.67 ทองแดง 59  
62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 64.67 ทองแดง 59  
63 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 64.67 ทองแดง 59  
64 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 64.67 ทองแดง 59  
65 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 64.67 ทองแดง 59  
66 โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 64.67 ทองแดง 59  
67 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 64.67 ทองแดง 59  
68 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 64.67 ทองแดง 59  
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ 64.33 ทองแดง 69  
70 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 64.33 ทองแดง 69  
71 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 64.33 ทองแดง 69  
72 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 72  
73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 63.67 ทองแดง 73  
74 โรงเรียนเทศบาล1ข​ุ​หลุประชาวิทยาคาร เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 63 ทองแดง 74  
75 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 62.67 ทองแดง 75  
76 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 62 ทองแดง 76  
77 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 56.33 ชมเชย 77  
78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 56 ชมเชย 78  
79 โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 55.67 ชมเชย 79  
80 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 55.33 ชมเชย 80  
81 โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 55 ชมเชย 81  
82 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 54.33 ชมเชย 82  
83 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 54 ชมเชย 83  
84 โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 54 ชมเชย 83  
85 อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา เทศบาลตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ 53.67 ชมเชย 85  
86 โรงเรียนบ้านหลุบแซง เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 53.67 ชมเชย 85  
87 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 53.33 ชมเชย 87  
88 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 53 ชมเชย 88  
89 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 52.67 ชมเชย 89  
90 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 52.33 ชมเชย 90  
91 โรงเรียนกระดิ่งทอง(เทศบาล2) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 52 ชมเชย 91  
92 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 51.67 ชมเชย 92  
93 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี เทศบาลตำบลชัยวารี จังหวัดร้อยเอ็ด 51.67 ชมเชย 92  
94 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 51.67 ชมเชย 92  
95 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 51.33 ชมเชย 95  
96 โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 51.33 ชมเชย 95  
97 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 51.33 ชมเชย 95  
98 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 51 ชมเชย 98  
99 โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 50.67 ชมเชย 99  
100 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น 50.67 ชมเชย 99  
101 โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 50 ชมเชย 101  
102 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน