ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
สื่อนวัตกรรมครู ปฐมวัย ไม่กำหนดช่วงชั้น

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 77.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 77.66 เงิน 9  
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 76.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 75.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 75.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 75.33 เงิน 15  
18 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 74.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 73.66 เงิน 20  
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน