ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 83.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 78.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ(เทศบาล1) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด 78.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ เทศบาลตำบลท่าลี่ จังหวัดเลย 78.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 77.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 75.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม 75.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนเทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 74.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 73.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 72.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 72.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 72.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 71.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 70.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 70.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 70.33 เงิน 34  
36 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 70 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 69.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 68.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 68.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 67.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 67.67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 66.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 65.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 65.67 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 65.67 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 65.33 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 65 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 64 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านหลุบแซง เทศบาลตำบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 63.67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ 63.67 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 63.33 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 62.67 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 62.67 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลเมืองไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 62.67 ทองแดง 60  
63 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 62.33 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 62.33 ทองแดง 63  
65 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 62 ทองแดง 65  
66 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 61.67 ทองแดง 66  
67 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 61.67 ทองแดง 66  
68 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 61.33 ทองแดง 68  
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลผักไหม เทศบาลตำบลผักไหม จังหวัดสุรินทร์ 61.33 ทองแดง 68  
70 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 61.33 ทองแดง 68  
71 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 61 ทองแดง 71  
72 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส เทศบาลตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 61 ทองแดง 71  
73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 60.67 ทองแดง 73  
74 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 60.67 ทองแดง 73  
75 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 60.67 ทองแดง 73  
76 โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 60.33 ทองแดง 76  
77 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 60 ทองแดง 77  
78 โรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 59.67 ชมเชย 78  
79 โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 59.67 ชมเชย 78  
80 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จังหวัดยโสธร 59.33 ชมเชย 80  
81 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน องค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 59 ชมเชย 81  
82 โรงเรียนอนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 58.67 ชมเชย 82  
83 โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 58.67 ชมเชย 82  
84 โรงเรียนเทศบาล1 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 58.33 ชมเชย 84  
85 โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 58.33 ชมเชย 84  
86 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 58 ชมเชย 86  
87 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 57.67 ชมเชย 87  
88 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ 57.33 ชมเชย 88  
89 โรงเรียนเทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 57.33 ชมเชย 88  
90 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 57.33 ชมเชย 88  
91 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 57 ชมเชย 91  
92 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 56.33 ชมเชย 92  
93 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 56.33 ชมเชย 92  
94 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 56 ชมเชย 94  
95 อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา เทศบาลตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ 55.67 ชมเชย 95  
96 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 55.67 ชมเชย 95  
97 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เทศบาลตำบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด 55.67 ชมเชย 95  
98 โรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 55.67 ชมเชย 95  
99 โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 55.33 ชมเชย 99  
100 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ บ้านวังหมื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 55 ชมเชย 100  
101 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 55 ชมเชย 100  
102 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา * จังหวัดอำนาจเจริญ 54.33 ชมเชย 102  
103 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 54.33 ชมเชย 102  
104 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม 54 ชมเชย 104  
105 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 54 ชมเชย 104  
106 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 54 ชมเชย 104  
107 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 54 ชมเชย 104  
108 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 53.67 ชมเชย 108  
109 อนุบาลเทศบาลตำบลตาลเลียน เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี 53.33 ชมเชย 109  
110 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู 53 ชมเชย 110  
111 โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 52.33 ชมเชย 111  
112 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 52 ชมเชย 112  
113 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 52 ชมเชย 112  
114 โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 51 ชมเชย 114  
115 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 50.67 ชมเชย 115  
116 โรงเรียนเทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 50.67 ชมเชย 115  
117 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 50.67 ชมเชย 115  
118 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 50.33 ชมเชย 118  
119 โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 50.33 ชมเชย 118  
120 โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ - -  
121 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย - -  
122 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง * จังหวัดขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน