ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
ฮูลาฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 80.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 2 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 70.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน