ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 84.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 84.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 84.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 83.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 82 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน