ผลการแข่งขัน ศิลปะ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 94.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 85.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 84.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 82.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 81.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 76.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน