ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสระพังวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 87.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 81.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 80.33 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน