ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 67.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 65.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 65.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 64.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 63.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 63.67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 62.67 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน