ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 86.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 84.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 77.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 76.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 75.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 74.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 73.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 73.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 72.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกองฯ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 71.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 71.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 70.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 70.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 69.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 68.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 67.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 66.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 65.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 65.67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 65.67 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 65.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 65.33 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 64.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 64.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 64.33 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 64 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 63.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 61.67 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   ได้รับรางวัลชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน