หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 411 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 21 65 42
2 418 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 5 12 10
3 420 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 3 6 6
4 415 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 6 34 14
5 416 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 5 7 6
6 414 โรงเรียนพันดอนวิทยา 5 13 10
7 413 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 6 26 12
8 417 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 2 2 4
รวม 53 165 104
269

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.