หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 146 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 13 62 33
2 117 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 4 24 10
3 129 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 5 26 9
4 130 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง 1 3 1
5 119 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 11 43 21
6 120 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 19 48 37
7 121 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 3 7 4
8 122 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 12 36 21
9 125 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 11 39 20
10 147 โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ 1 1 1
11 126 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 5 18 11
รวม 85 307 168
475

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.