หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 385 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง 1 1 1
2 036 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง 1 2 2
3 257 โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง 7 14 14
รวม 9 17 17
34

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.