หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 348 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง 0 0 0
2 346 โรงเรียนเทศบาล1 8 18 16
3 347 โรงเรียนเทศบาล2(ชุมชนบ้านดุง) 3 5 6
รวม 11 23 22
45

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.