หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 200 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 3 20 9
2 201 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 18 48 36
3 199 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 9 19 14
รวม 30 87 59
146

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.