หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 162 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย 1 1 1
2 157 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 36 76 57
3 158 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 9 18 16
4 159 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 6 29 14
5 160 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน 6 38 18
6 161 โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา 3 9 6
รวม 61 171 112
283

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.