หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 219 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปภัมภ์) 5 11 5
2 214 โรงเรียนบ้านบะแค 3 5 6
3 216 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 5 18 12
4 220 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 1 1 1
5 217 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1 16 4
6 215 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 3 5 4
7 213 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 2 7 3
8 211 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1 3 2
9 210 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 6 23 11
10 218 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 2 2 2
11 209 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 35 111 60
12 208 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 1 3 2
13 212 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 3 9 6
รวม 68 214 118
332

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.