หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 169 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 3 6 5
2 166 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 2 6 4
3 173 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 5 19 12
4 174 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 3 9 6
5 171 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 9 14 11
6 172 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 2 6 4
7 168 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 2 18 6
8 170 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 3 7 5
9 167 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 0 0 0
10 165 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 22 60 45
11 164 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 15 50 29
รวม 66 195 127
322

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.