หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 142 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล 16 33 30
2 145 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 25 51 43
3 144 โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 4 8 8
รวม 45 92 81
173

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.