หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 359 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 2 3 3
2 148 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 6 13 8
3 406 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 4 6 8
4 037 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 22 56 38
5 357 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 1 1 1
6 299 โรงเรียนสกลทวาปี 11 41 25
7 035 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 8 27 17
รวม 54 147 100
247

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.