หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 340 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" 33 72 60
2 345 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" 12 42 28
3 339 โรงเรียนเทศบาล 2 "้เชิงชุมอนุชนวิทยา" 15 46 26
4 353 โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" 4 8 6
รวม 64 168 120
288

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.