หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 333 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 1 1 1
2 287 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1 3 2
3 290 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 14 62 34
4 331 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 3 2
5 282 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 2 2
6 280 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 28 99 62
7 285 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง 3 16 8
8 013 โรงเรียนบ้านเพียนาม 1 3 2
9 332 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 2 4 3
10 327 โรงเรียนราษีไศล 8 47 21
11 334 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1 3 2
12 278 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 2 2 4
13 335 โรงเรียนสายธารวิทยา 1 2 2
14 294 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 2 4 4
15 326 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 3 2
16 277 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 1 1 2
17 292 โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา 3 7 6
18 288 โรงเรียนไตรมิตร 3 9 6
19 324 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 4 8 6
20 323 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 10 28 18
รวม 88 307 189
496

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.