หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 269 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) 13 25 22
2 270 โรงเรียนเทศบาล2 "รัชมังคลานุสรณ์" 11 25 21
3 271 โรงเรียนเทศบาล3(เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 2 4 3
4 272 โรงเรียนเทศบาล4 โนนสำนักมิตรภาพที่121 1 1 1
5 273 โรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกองฯ 2 5 4
รวม 29 60 51
111

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.