หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 181 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 6 13 12
2 183 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 10 19 19
3 182 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 12 38 24
4 184 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 4 9 6
รวม 32 79 61
140

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.