หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ * จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 354 โรงเรียนกระดิ่งทอง(เทศบาล2) 8 12 16
2 355 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา(เทศบาล3) 2 12 6
3 351 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ(เทศบาล1) 3 15 8
รวม 13 39 30
69

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.