หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 293 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 3 9 3
2 296 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 0 0 0
3 320 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 2 2 3
4 297 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 2 5 4
5 298 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 1 3 2
6 289 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 0 0 0
7 279 โรงเรียนบัวขาว 28 90 61
8 295 โรงเรียนลำปาววิทยาคม 0 0 0
9 319 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 1 4 2
10 317 โรงเรียนหนองห้างพิทยา 3 8 6
11 316 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 2 4 3
12 284 โรงเรียนเมืองสมเด็จ 4 14 9
รวม 46 139 93
232

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.