หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 396 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี 1 1 1
2 321 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 14 33 19
3 322 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 12 30 24
4 350 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 8 41 21
5 352 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 18 77 36
6 389 โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 2 6 4
รวม 55 188 105
293

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.