หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 1 1 1
2 009 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 17 32 25
รวม 18 33 26
59

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลระบบ : roiet.vichakan.net
โทร. 093-4282772 (ผอ.ภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ) โทร. 098-1048874 (คุณครูภาวินี พลพุทธา) (คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.